Vyberte požadovaný produkt:

Ostatní měření

Měření koncentrace prachu

PFM 02

Přístroje PFM 02 jsou určeny pro monitorování koncentrace prachových částic ve vzduchu, kouřových plynech atd. Zvlášť vhodné jsou pro kontrolu účinnosti prachových filtrů a odlučovačů a pro diagnostiku jejich stavu, event. poškození (protržení).

Princip měření spočívá v triboelektrickém jevu, tedy ve změně elektrického náboje, způsobeném letícími prachovými částečkami, na povrchu vodivé kovové sondy.

Prachoměr PFM 02 má dvě nastavitelné úrovně (limity), při jejich překročení se sepnou příslušná výstupní relé, připojená např. na optickou signalizaci a akustickou sirénu. Přístroj má 4 přepínatelné rozsahy a dále možnost měřit jak okamžité hodnoty , tak i 30-ti minutové průměry. Měřené hodnotě lze na základě kalibrace gravimetrickou metodou přiřadit absolutní koncentrace prachu v mg/m3 .

Katalog


PFM 92C

Přístroje PFM 92C jsou určeny pro monitorování koncentrace prachových částic ve vzduchu, kouřových plynech atd. Zvlášť vhodné jsou pro kontrolu účinnosti prachových filtrů a odlučovačů a pro diagnostiku jejich stavu, event. poškození (protržení).

Princip měření spočívá v triboelektrickém jevu, tedy ve změně elektrického náboje, způsobeném letícími prachovými částečkami, na povrchu vodivé kovové sondy.

Prachoměr PFM 92C má dvě nastavitelné úrovně (limity), při jejich překročení se sepnou příslušná výstupní relé, připojená např. na optickou signalizaci a akustickou sirénu. PFM 92C má měřicí elektroniku umístěnu přímo v hlavě sondy. Tato varianta je úspornější z hlediska prostoru i ceny.

Katalog

Manuál