Vyberte požadovaný produkt:

Měření průtoku :: Zaplněné potrubí

princip měření:

Měřící princip ultrazvukových průtokoměrů spočívá v měření rozdílu doby průchodu ultrazvukového signálu ve směru a proti směru průtoku kapaliny v potrubí. K vyhodnocení průtoku jsou využity moderní technologie zpracování doby průchodu signálu, technologie přímého přenosu ultrazvukového signálu a nové digitální technologie detekce korelačního signálu.

výhody:

 • vysoká přesnost měření
 • možnost nasazení i do náročných průmyslových aplikací
 • použití i pro agresivní média
 • možnosti použití:

 • v chemickém a petrochemickém průmyslu (nafta, oleje, barvy, laky)
 • v potravinářství (výroba nápojů)
 • ve farmaceutickém průmyslu
 • vodárenství(úpravny vody, čistírny odpadních vod)
 • přehled dodávaných typů:

  Eletta A

  Indikátor aktuálního průtoku s místním zobrazením v podobě 20 segmentového LED grafu a s analogovým výstupem 4-20 mA. Slouží pro snadné a rychlé zjištění průtoku kapalin a plynů v chladicích, mazacích aj. okruzích.

  Technické parametry:

  • rozsah průtoku: 0,4 až 25000 l/min.
  • přesnost: +/-5% z celého rozsahu
  • pracovní teplota: max. 250°C
  • napájení: 24V DC
  • výstupní signál: 4 až 20mA
  • krytí: IP65
  • procesní připojení: DN15 až DN40, závitové BSP/NPT, příruba (sendvič) DN 15 až DN500 DIN/ANSI

  Katalog

  Shoda

  Manuál  Eletta M

  Malý průtokoměr s vysokou přesností a programovatelnými výstupy slouží pro snadné a rychlé měření průtoku kapalin a plynů v nejrůznějších inteligentních provozech. Tento průtokoměr pracuje na principu tlakové diference (rozdíl tlaků před a za clonou).

  Technické parametry:

  • rozsah průtoku: max. 3,5m/s
  • přesnost: +/-1% z celého rozsahu
  • pracovní teplota: -10 až +80°C
  • napájení: 8 až 28V DC
  • výstupní signál: 4 až 20mA, alarm 60V AC/DC, 350mA, RS 485
  • krytí: IP67
  • procesní připojení: DN 15 až DN25, 1/2", 3/4" a 1" BSP vnitřní závit

  Katalog

  Manuál  Eletta R

  Indikátor průtoku se dvěma výstupy jedním analogovým 4-20 mA a druhým frekvenčním 200-1000 Hz. Slouží pro monitorování průtoku kapalin a plynů v chladicích, mazacích aj. okruzích při vysoké teplotě a viskozitě bez místního zobrazení, pouze s dálkovým přenosem.

  Technické parametry:

  • rozsah průtoku: 0,4 až 25000 l/min.
  • přesnost: +/-3% z celého rozsahu
  • pracovní teplota: max. 250°C
  • napájení: 24V DC
  • výstupní signál: 4 až 20mA, 200 až 1000Hz, 0 až 10 DC nebo otevřený kolektor max. 24V DC
  • krytí: IP65
  • procesní připojení: DN15 až DN40, závitové BSP/NPT, příruba (sendvič) DN 15 až DN500 DIN/ANSI

  Katalog

  Shoda

  Manuál  Eletta S

  Indikátor průtoku slouží pro snadné a rychlé zjištění aktuálního průtoku kapalin a plynů v chladicích, mazacích aj. okruzích. Jeho analogový ukazatel umožňuje snadné odečtení i za nepříznivých podmínek (prach, pára, aj.).

  Technické parametry:

  • rozsah průtoku: 0,4 až 25000 l/min.
  • přesnost: +/-5% ve 20 až 80% rozsahu průtoku, +/-10% ve 0 až 100% rozsahu průtoku
  • pracovní teplota: max. 250°C
  • napájení: 24V DC
  • výstupní signál: dva mikrospínací kontakty typ SPDT
  • krytí: IP65
  • procesní připojení: DN15 až DN40, závitové BSP/NPT, příruba (sendvič) DN 15 až DN500 DIN/ANSI

  Katalog

  Manuál  Eletta V

  Indikátor průtoku slouží pro monitorování průtoku kapalin a plynů v chladicích a mazacích okruzích. Je vybaven jedním mikrospínačem, který sepne kontakt v případě, že dojde ke zpomalení nebo zastavení průtoku média. Indikátor funguje bez externího napájení a není závislý na statickém tlaku.

  Technické parametry:

  • rozsah průtoku: 0,4 až 25000 l/min.
  • minimální průtok: 20% z maximálního rozsahu průtoku
  • pracovní teplota: max. 250°C
  • napájení: 24V DC
  • výstupní signál: jeden mikrospínací kontakt typ SPDT
  • krytí: IP65
  • procesní připojení: DN15 až DN40, závitové BSP/NPT, příruba (sendvič) DN 15 až DN500 DIN/ANSI

  Katalog

  Manuál  Fluxus ADM 5107

  Stacionární ultrazvukový průtokoměr FLUXUS ADM 5107 slouží k měření průtoku kapalin v uzavřených potrubích.

  Technické parametry:

  • jmenovitá světlost: DN15 až DN2000
  • přesnost: +/-2% nebo +/-0,02m/s
  • pracovní teplota: -30°C až +130°C
  • napájení: 100 až 240V AC nebo 12, 24, 48V DC
  • výstupní signál: 0/4 až 20mA, pulsní, otevřený kolektor
  • krytí: IP66
  • procesní připojení: z vnější strany potrubí montážními pásky

  Katalog

  Shoda

  Manuál  FLUXUS F601

  je ultrazvukové zařízení sloužící pro měření průtoku kapalin v zaplněném potrubí bez nutnosti narušení stěny potrubí a tím i toku média - snímače jsou montovány na vnější stranu stěn potrubí. Není nutná žádná instalace součástí, které by byly umístěny uvnitř potrubí. Nedochází ani k poklesu tlaku a následnému přerušení chodu technologie. Ultrazvuková metoda měření reaguje rychle na náhlé změny průtoku a tím zaručuje spolehlivé a přesné měření i v nepříznivých podmínkách.

  Výhody:

  • měření bez zásahu do potrubí
  • snadné přemístění senzorů na jiné měřicí místo
  • snímače jsou k dispozici pro průměr potrubí od DN6 do DN6500
  • až 14-ti hodinový provoz díky Li-lon baterii
  • teploty od -40°C až do 400°C
  • agresivní média nejsou překážkou
  • průtokoměr je vybaven doplňkovým měřením tloušťky stěny potrubí

  Katalog