Vyberte požadovaný produkt:

Aplikace

měření výšky hladiny nafty pomocí ultrazvuku Probe

 • Probe - ultrazvukový kontinuální hladinoměr v dvouvodičovém provedení, verze do EEx
 • měření hladiny nafty v zásobníku
 • měřící rozsah 1,8m - sonda Probe v jiskrově bezpečném provedení EEx ia IICT4 (zóna 0)
 • součástí dodávky 24-bodový linearizátor DMP-03 pro přepočet měřené hladiny na objem
 • limitní signalizace 4-hladin panelovým přístrojem DMP-03
Foto produktu - Probe_nafta_01.jpgFoto produktu - 
Probe_nafta_02.jpg

měření hladiny oleje pomocí ultrazvuku Probe

 • Probe - ultrazvukový kontinuální hladinoměr v dvouvodičovém provedení
 • měření hladiny mazacího oleje na turbínách
 • rozsah 0,8m
 • teplota max. 60°C
Foto produktu - Probe_olej_01.jpgFoto produktu - 
Probe_olej_02.jpg

měření hladiny splaškové vody pomocí ultrazvuku Probe

 • Probe - ultrazvukový kontinuální hladinoměr v třívodičovém provedení
 • měření hladiny splaškové vody v jímce na ČOV
 • měřící rozsam 6m
Foto produktu - Probe_kal_01.jpgFoto produktu - 
Probe_kal_02.jpg

měření hladiny asfaltu pomocí radaru LR200

 • LR200 - bezkontaktní radarový kontinuální hladinoměr
 • měření hladiny asfaltových emulzí
 • měřící rozsah 7m - otápěný zásobník s míchadlem
 • teplota média 100°C
 • sálající vodní pára
 • pěna
 • výstup ze snímače hladiny je dále linearizván panelovým přístrojem DMP-03 na objem
 • kromě údaje o objemu emulzí v zásobnících jsou signalizovány vždy 2-limity/zásobník
Foto produktu - LR200_asfalt_01.jpgFoto produktu - 
LR200_asfalt_02.jpgFoto produktu - 
LR200_asfalt_03.jpg

měření hladiny chemikálií pomocí LR200 a Probe

 • LR200 - bezkontaktní radarový kontinuální hladinoměr
 • Probe - ultrazvukový kontinuální hladinoměr v třívodičovém provedení
 • měření hladiny chemikálií ve skladovacích zásobnících
 • měřící rozsah 4,5m
 • kys. sírová, hydroxid sodný, chloran sodný, kys. chlorovodíková, kys. dusičná
Foto produktu - LR200_chemie_01.jpgFoto produktu - 
Probe_chemie_01.jpgFoto produktu - 
Probe_chemie_02.jpgFoto produktu - 
Probe_chemie_03.jpg

měření hladiny kalu pomocí radaru LR200

 • LR200 - bezkontaktní radarový kontinuální hladinoměr
 • měření hladiny kalu ve vyhnívací nádrži na ČOV
 • měřící rozsah 9,5m
 • pěna na hladině
 • tvorba výparů (bioplyn)
 • prostředí s nebezpečím výbuchu
 • součástí dodávky panelový displej DMP-01, zdroj a zenerova bariéra
 • Foto produktu - LR200_kal_01.jpg

  měření hladiny piva pomocí radaru VEGAFLEX 61

  • VEGAFLEX 61 - TDR radarový kontinuální hladinoměr
  • měření hladiny piva v nerezových tancích
  • měřící rozsah 7m
  • náhrada za kapacitní sondy
  Foto produktu - FX61_pivo_01.jpgFoto produktu - 
FX61_pivo_02.jpg

  měření hladiny obilí pomocí radaru VEGAPULS 68

  • VEGAPULS 68 - radarový kontinuální hladinoměr
  • měření hladiny obilí v betonovém sile, spodní část ocelová
  • měřící rozsah 30m
  • použita horn anténa 95mm
  Foto produktu - PS68_obili_01.jpgFoto produktu - 
PS68_obili_02.jpg

  měření hladiny ropy pomocí radaru IQ300

  • IQ300 - radarový kontinuální hladinoměr
  • měření hladiny surové ropy v zásobnících
  • rozsah 10m
  Foto produktu - IQ300_ropa_01.jpgFoto produktu - 
IQ300_ropa_02.jpgFoto produktu - 
IQ300_ropa_03.jpgFoto produktu - 
IQ300_ropa_04.jpg

  měření hladiny cementu pomocí radaru LR400

  • LR400 - radarový kontinuální hladinoměr
  • měření instalováno na pojezdovém vozíku ze kterého je zasypáván bunkr
  • rozsah 20m
  Foto produktu - LR400_cement_01.jpg

  měření hladiny asfaltu pomocí radaru IQ300

  • IQ300 - radarový kontinuální hladinoměr
  • měření hladiny asfaltu v otápěném zásobníku s míchadly
  • instalace vlnovodu v podobě trubky uvnitř zásobníku
  • rozsah 10m
  Foto produktu - IQ300_asfalt_01.jpg

  měření hladiny drceného vápence pomocí radaru VEGAFLEX 62

  • VEGAFLEX 62 - TDR radarový kontinuální hladinoměr
  • měření instalováno na plechových silech s drceným vápencem
  • společně instalováno i limitní snímání max. hladiny pomocí rotační sondy RN3002
  • měřící rozsah 8m
  Foto produktu - FX62_vapenec_01.jpgFoto produktu - 
FX62_vapenec_02.jpg

  měření hladiny chladící vody radarem VEGAFLEX 61

  • VEGAFLEX 61 - TDR radarový kontinuální hladinoměr v lanovém prodloužení
  • měření hladiny chladící vody
  • měřící rozsah 2m
  Foto produktu - FX61_voda_01.jpgFoto produktu - 
FX61_voda_02.jpg

  měření hladiny slévárenského písku pomocí radaru VEGAPULS 67

  • VEGAPULS 67 - radarový kontinuální hladinoměr
  • měření instalováno na plechovém sile se slévárenským pískem
  • rozsah 12m
  Foto produktu - PS67_pisek_01.jpgFoto produktu - 
PS67_pisek_02.jpg

  měření hladiny slinku pomocí radaru VEGAPULS 68

  • VEGAPULS 68 - radarový kontinuální hladinoměr, horn anténa 95mm, teplotní nádstavec, trubkový vlnovod, ofuk tlakovým plynem
  • měření hladiny slinku instalováno na chladiči rotační pece
  • teplota 900°C
  • rozsah 8m
  • náhrada za měření pomocí radioizotopu
  Foto produktu - PS68_slinek_01.jpgFoto produktu - 
PS68_slinek_02.jpg

  měření hladiny benzínu a nafty pomocí radarového hladinoměru VEGAFLEX 61

  • VEGAFLEX 61 - TDR radarový kontinuální hladinoměr v lanovém prodloužení
  • měření hladiny benzínu a nafty instalováno v plechové nádrži
  • Ex prostředí
  • rozsah 1,5m
  • dodávka včetně bariéry VEGATRENN 149A
  Foto produktu - FX61_benzin_01.jpg