Vyberte požadovaný produkt:

Aplikace

měření hustoty kalu přístrojem NivuScope

  • NivuScope - měření úrovně rozhraní voda/kal pomocí ultrazvuku
  • ultrazvukový senzor
  • měření rozhraní voda/kal na dosazovací nádrži ČOV
  • přenos výšky rozhraní po lince 4-20mA
  • vyhodnocení a zobrazení kalového profilu v celé nádrži na velkém grafickém LCD displeji
Foto produktu - Nivuscope_kal_01.jpgFoto produktu - 
Nivuscope_kal_02.jpgFoto produktu - 
Nivuscope_kal_03.jpg

měření vibrací při dopravě obilnin přístrojem Senaco

  • Senaco AS100 - měření a detekce změn vysokých frekvencí šířených v konstrukcích
  • detekce průtoku obilnin
  • teče/neteče dopravní cestou
  • stanovení protékajícího množství s přesností cca.10%
  • pro vyhodnocení měřených údajů a stanovení limit použita elektronika CU02
Foto produktu - Senaco_obili_01.jpgFoto produktu - 
Senaco_obili_02.jpgFoto produktu - 
Senaco_obili_03.jpg