Vyberte požadovaný produkt:

Aplikace

měření průtoku vody pomocí průtokoměru OCM3

  • OCM3 - průtokoměrná souprava pro měření průtoku v nezaplněných profilech
  • měření průtoku odpadní vody na přítoku do ČOV
  • montáž rychlostního senzoru na dno měrného profilu
  • k měření hladiny využit ultrazvukový senzor
Foto produktu - OCM3_splasky_01.jpgFoto produktu - 
OCM3_splasky_02.jpg